Privacy Policy

Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Gizlilik Politikası
Gizlilik Politikası
Flashscore.com.tr web sitesi ve mobil uygulamaları (bundan sonra ‘Uygulama’) Uygulamaları görüntüleyen veya başka herhangi bir şekilde kullanan tüm tarafların (bundan sonra ‘Ziyaretçiler’) gizliliğine saygı gösterir ve gizliliklerini korumak için elinden geleni yapar. Uygulama, Ziyaretçilere uygulama tarafından sunulan hizmetleri sunabilmek için ve sadece altta belirtilen nedenlerle Ziyaretçileri hakkında ‘Kişisel Veri’ (altta açıklanmıştır) toplayabilir ve kullanabilir.
Bu Gizlilik Politikası uluslararası düzenlemelere ve Malta Veri Koruma Yasasında (Malta kanunları Bölüm 440), Kişisel Verilerin İşlenmesi (Elektronik İletişim Sektörü) Tüzüğü’nde (daha sonraki değişiklikler dahil olmak üzere 2003’e 16 sayılı Yasal Tebligat) kendisine yer verildiği gibi Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (Tüzük (AB) 2016/679) uygundur ve çevrimiçi olarak kişisel verilerin toplanması hakkındaki minimum gereksinimler konusunda 17 Mayıs 2001 tarihinde kabul edilen Veri Koruma Çalışma Grubu Makale 29 Öneri 2/2001’i esas alır.
Uygulama Ziyaretçilerinden toplanan verilerin kontrolörü Bucharova 2928/14a, 158 00 Prag, Çek Cumhuriyeti adresinde bulunan ve bu Uygulamadan sorumlu olan Livesport s.r.o. şirketidir.
Veri kontrolörüne gdpr@livesport.eu adresinden ulaşılabilir.
Hizmet Sunucuya gdpr@livesportmedia.eu adresinden ulaşılabilir.
Bu beyanın amacı
Bu beyanın amacı:
Kontrolörün sizden hangi tür kişisel bilgileri toplayacağını ve bu kişisel bilgileri nasıl kullanacağımızı belirlemek;
Kontrolör tarafından kişisel berilerin toplanmasının esaslarını belirlemek;
Kontrolörün kişisel bilgilerinizi nasıl işleyeceği hakkında sizi bilgilendirmek;
kişisel bilgilerinizin kanuni ve sorumlu bir şekilde işlenmesi ile ilgili olarak veri koruma düzenlemeleri çerçevesinde Kontrolörün sorumluluklarını açıklığa kavuşturmak; ve
veri koruma haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek.
Kişisel verilerinizi yürürlükteki veri koruma düzenlemeleri ve 25 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Tüzüğü AB 2016/679 (“GDPR”) düzenlemelerine uygun ve kanuni bir şekilde işliyoruz.
Kişisel Verilerin toplanması
Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmediği hallerde Uygulama, Ziyaretçilerin Uygulamayı sadece görüntülediği zamanlarda herhangi bir Kişisel Veri toplamaz. Ancak, kayıt işleminden sonra Uygulamada sunulan bazı ek veya gelişmiş hizmetlerden yararlanmak için Uygulama Ziyaretçilerin bazı Kişisel Verilerine ihtiyaç duyar. Bu durumlarda Uygulama Ziyaretçilere, Ziyaretçilerin Kişisel Verilerinin toplanması ve kullanılmasını kabul edip etmediklerini sorar. Kayıttan sonra veya başka zamanlarda Uygulama Ziyaretçilerden kullanıcı adlarını (normalde bir e-posta adresi) ve şifrelerini göndermelerini isteyebilir.
Ziyaretçiler Kişisel Bilgilerini sunmak veya Uygulama tarafından Kişisel Bilgilerinin toplanmasına izin vermek zorunda değildir. Ancak, Uygulama, Kişisel Verilerinin toplanmasına izin vermeyen Ziyaretçilere Uygulama tarafından sunulan tüm hizmetleri sunamayabilir.
Ziyaretçiler Uygulamanın Kişisel Verilerini toplamalarına daha önce izin vermelerine rağmen, gdpr@livesport.eu adresiyle iletişime geçerek daha sonra bu izni geri çekebilir. İznin geri çekilmesi durumunda kayıttan sonra sunulan ek veya gelişmiş hizmetler sunulamayacaktır.
Veri sahibi olarak haklarınız
Erişim hakkı
Ziyaretçiler Kontrolörden (burada açıklanmıştır) toplanan ve/veya kullanılan Kişisel Verileri hakkında kişisel bilgi alma hakkına sahiptir. Bu talep Kontrolöre yazılı bir talep gönderilerek iletilebilir (burada açıklanmıştır).
Uygulama toplanan Kişisel Verilerin güncel olması için elinden gelen çabayı gösterir. Ancak, Ziyaretçiler, Uygulamanın bulundurduğu Kişisel Veriler hakkındaki değişiklikleri Uygulamaya bildirmeye davet edilir.
Verinin düzeltilmesi, engellenmesi veya silinmesi
Kişisel Verilerinin doğru olmadığını düşünen Ziyaretçiler, Kontrolörden yazılı olarak verilerini düzeltmesini isteyebilir. Ziyaretçiler ayrıca Kontrolörden yasa dışı bir şekilde kullanılması halinde Kişisel Verilerinin engellenmesini veya silinmesini talep edebilir.
İtiraz hakkı
Bizimle istediğiniz zaman gdpr@livesport.eu adresinden iletişime geçerek Kişisel Bilgilerinizin pazarlama amacıyla kullanılmamasını (örneğin bizden yaklaşan etkinlikler hakkında haberler, haber bültenleri veya yayınlar alma) talep edebilirsiniz; bu durumda verileriniz bundan sonra bu amaçlarla kullanılmayacaktır.
İzni geri çekme hakkı
Bu beyana ve burada açıklanan işleme uygulamalarına gösterdiğiniz rızayı ve verdiğiniz izni istediğiniz zaman gdpr@livesport.eu adresine eposta göndererek geri çekebilirsiniz. Bu, geri çekilmesinden önce izni temel alarak yürüttüğümüz işlemlerin yasallığını etkilemez. İznin geri çekilmesi hizmetlerimizi anında kesmemize yol açacaktır.
Düzeltme hakkı
Ek bildirimlerde bulunmak yoluyla da dahil olmak üzere, hakkınızdaki doğru olmayan Kişisel Verileri düzeltme, güncel olmayan her türlü bilgiyi güncelleme ve eksik Kişisel Verileri tamamlama hakkına sahipsiniz.
Silme hakkı
Hakkınızda bulundurduğumuz Kişisel Verinin aşağıdaki artık bu veriye gereksinimin kalmadığı durumlarda silinmesini isteyebilirsiniz:
Kişisel Verinizi işlememiz için bize verdiğiniz izni geri çektiğinizde;
Kişisel Verinizin artık işlemesine gerek kalmadığında; veya
Kişisel Veriniz yasa dışı bir şekilde işlendiğinde.
İşlenmeyi kısıtlama hakkı
Aşağıdaki durumlarda işleme faaliyetimizi kısıtlayabilirsiniz:
bu Kişisel Verinin doğru olmadığını iddia ettiğinizde, Kişisel Verinin doğruluğunu kontrol etmemize izin verecek bir süre için;
işlemin yasa dışı olarak değerlendirilmesi ve Kişisel Verinizin silinmesine karşı çıktığınız ve bunun yerine kısıtlanmasını istediğinizde;
burada açıklanan nedenlerle artık Kişisel Verinize ihtiyaç duymadığımız, ancak bunlara yasal taleplerinizin belirlenmesi, uygulanması veya savunulması için ihtiyaç duyduğunuzda; veya
işlemimize karşı çıkmanız durumunda, işlem faaliyetlerimizin yasal dayanaklarının sizinle ilgili olanlara üstün olup olmadığının doğrulanmasını beklerken.
Verilerin taşınabilirliği hakkı
25 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla, Kişisel Verilerinizi yapılandırılmış ve makineler tarafından okunabilir bir biçimde alma ve bu verileri başka bir Kontrolöre (GDPR belgesinde açıklanmıştır) gönderme hakkına sahipsiniz.
Kişisel Verilerin toplanmasını ve kullanılmasının amaçları
Uygulama tarafından toplanan Kişisel Veriler Veri Koruma Yasası (Malta Kanunları Bölüm 440) ve burada belirtilen diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ve sadece aşağıdaki amaçlarla işlenmelidir:
Ziyaretçilerle iletişim kurmak;
Ziyaretçilerin kişisel hesaplarına yeni şifre göndermek;
Uygulamayı bir dereceye kadar yapılandırma imkânı sunan bazı gelişmiş özellikler sunmak;
Uygulama tarafından sunulan içeriği geliştirmek;
Ziyaretçilere kişiselleştirilmiş bir Uygulama içeriği ve/veya tasarımı sunmak
Veri işlemenin yasal dayanakları
Kişisel Verilerinizi ancak ve ancak bize izin vermeniz veya şu ana kadar açıkladığımız gibi size hizmet sunmak ve/veya bu bildirimde açıklanan amaçlar için gerekli olması durumunda işliyoruz.
Ayrıca yasalar çerçevesinde herhangi bir hukuki zorunluluğu karşılamak için Kişisel Verilerinizi bir hukuki nedenle de işleyebiliriz. Bunların arasında yasal taleplerin savunulması veya herhangi bir mahkeme veya yetkilinin emrine uyum sağlamak da bulunabilir.
Pazarlama
Bu Uygulama aracılığıyla bize bilgilerinizi vermeniz ve bu bilgileri almayı tercih ederek pazarlama bilgileri almak istemeniz durumunda bizden pazarlama konulu iletiler alacaksınız.
Kişisel Verilerinizi pazarlama amacıyla ve bunun için özel izniniz olmaksızın herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşmayacağız.
Kişisel Verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması
Hizmet Sunucu Ziyaretçilerin Kişisel Verisini daha önce bu konuda verilmiş bir izin olmadan herhangi bir üçüncü tarafa satmaz, pazarlamaz veya kiralamaz veya başka bir şekilde paylaşmaz. Ancak, Kişisel Veri Uygulamanın satılması durumunda üçüncü taraflarla paylaşılabilir.
Yukarıda açıklananlar, Uygulamanın Ziyaretçilerin Kişisel Verilerini üçüncü taraflarla paylaşması hakkındaki herhangi bir yasal zorunlulukla ilgili hükümler saklı kalmak koşuluyla geçerlidir.
Yukarıdakiler ayrıca Kişisel Verinin toplanması ve kullanılması için bir veya biden fazla Amaç için kesinlikle gerekli olan paylaşımlarla ilgili hükümler saklı kalmak koşuluyla geçerlidir. Bu durumda Uygulama ilgili Ziyaretçilerin iznini ister.
Hizmet Sunucu Ziyaretçiler, satışlar, trafik ve Uygulamayla ilgili diğer istatistiki bilgilerle ilgili istatistikleri üçüncü taraflarla paylaşma hakkını saklı tutar, ancak bunlarda herhangi bir Ziyaretçiyle ilgili kimlik tanımlayıcı bilgi yer almaz.
Günlük dosyaları
Uygulamayı daha iyi yönetmek ve genel kullanım için Ziyaretçiler hakkında geniş demografik bilgi toplamak amacıyla, Uygulama tüm Ziyaretçilerin IP adreslerini ve her bir Ziyaretçi tarafından ziyaret edilen sayfaları otomatik olarak kaydeder.
Çerez feragatnamesi
“Çerez” bir web sunucusu tarafından Ziyaretçinin bilgisayarına kaydedilen bir bilgidir ve web hizmetinin kişiselleştirilmesi için kullanılır. Uygulama çerezleri daha sonra bir fonksiyonun çalıştırılması için ihtiyaç duyulabilecek Ziyaretçilerin eylemleri hakkında bilgi saklamak için kullanır. Ziyaretçiler tarayıcı ayarlarından çerezleri devre dışı bırakabilir. Çerezleri içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanıyoruz. Ayrıca Uygulama analiz ortaklarımız, bazı reklam ortaklarımız (programla ilgili) ve sosyal medya (sadece ve sadece sosyal medya hesabınız ile giriş yaptığınızda) ile sitemizi kullanımınız hakkında bilgi paylaşıyoruz. Ayrıntıları buradan inceleyebilirsiniz.
Bu bildirim Çerez Politikamız ve hakkınızda Kişisel Veri topladığımız ve kullandığımız zamanlarda Kişisel Verinizi nasıl ve neden topladığımız hakkında sizi bilgilendirmek için sizinle paylaştığımız diğer Gizlilik Uyarıları ile birlikte okunmalıdır. Gizliliği ayarla
Kişisel Verilerin üçüncü ülkelere transferi
Kontrolör hiçbir Kişisel Veriyi Avrupa Ekonomik Bölgesi dışına transfer etmez ve buna mecbur kalırsa Kişisel Verilerinizin yeterli biçimde korunduğundan emin olmak için gerekli tüm tedbirlerin alındığından emin olur.
Güvenlik
Uygulama ve Kontrolör iletişimin toplanan ve kullanılan Kişisel Verilerin yok olması, kaybolması, kötü amaçlar için kullanılması ve değiştirilmesini engellemek için Ziyaretçinin cihazı ile Hizmet Sunucunun sunucuları arasında Güvenli bağlantı “HTTPS” ile hem teknik hem de kurumsal olarak çeşitli tedbirler almıştır. Buna ek olarak, belirlediğiniz tüm şifreler BCrypt standardı ile saklanmaktadır. Bunlara rağmen, Hizmet Sunucu böyle bir eylemin gerçekleşmeyeceğini garanti edemez.
Kişisel Verinin saklanacağı süre
Kişisel Veri sadece toplanma amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kullanıcının bir (1) yıl boyunca aktif olmaması durumunda, toplanan tüm Kişisel Veri silinecektir.
Üçüncü taraf web siteleri/uygulamalar
Üçüncü taraf web siteleri/uygulamalar bu Gizlilik Politikasının kapsamında değildir. Bu Uygulama Ziyaretçilerin kolaylığı için diğer sitelere bazı linkler içerir. Uygulama üçüncü taraf web siteleri/uygulamalarda gösterilen içerikten ve bunların gizliliğinizi korumak için aldığı tedbirlerden sorumlu değildir. Ziyaretçilerin Uygulamadan eriştiği diğer web siteleri/uygulamaların yeterli bir Gizlilik Politikası olmayabilir.
Gizlilik Politikasının kabul edilmesi
Ziyaretçilerin Uygulama ve Kontrolör tarafından Kişisel Verilerinin toplanması ve kullanılmasına verdiği izin yukarıda yer verilen Gizlilik Politikası kapsamındadır. Burada belirtilen şartları ve maddeleri özümsemek ve zaman zaman Uygulama tarafından yapılabilecek değişiklikleri görmek için Ziyaretçilerin Gizlilik Politikasını düzenli olarak okumaları tavsiye edilir.
Hizmet Sunucu
Hizmet Sunucu, Malta yasalarına göre 22 Kasım 2011’de C 54555 sicil numarasıyla kaydedilmiş ve kayıtlı adresi CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta olan Livesport Media Ltd şirketidir. Bizimle iletişime geçmek için lütfen info@livesportmedia.eu adresine mesaj gönderiniz.
KŞ versiyonu ve tarihi
Bu bildirim 25.5.2018 tarihinde güncellenmiş ikinci versiyondur (FS.COM-ToU-20180525-2)
Reklam
Reklam
Mobil uygulamalar
Mobil uygulamamız telefonunuz için optimize edildi. Ücretsiz indirin!